EÕL 95.aastapäeva konverentsi materjalid on kättesaadavad siinsamas kodulehel http://www.ena.ee/index.php/koolitused/konverentsid
Toimuvad kohtumised nii kollektiivleppe osapooltega kui ministeeriumiga sisulistes küsimustes, samuti nii Terviseameti kui ka Tervise Arengu Instituudiga. Samaaegselt jätkuvad arutelud meie organisatsiooni arendamisest ning juba tuleb 2 aastat tagasi vastuvõetud dokumentidele uuenduskuur suve jooksel peale teha.
 
EÕL aprilli volikogu võttis vastu mitmeid uusi dokumente ja otsuseid, millest olulisimad:
1. uuenesid pädevuse hindamise dokumendid, mis on kättesaadavad meie kodulehelt,
2. otsustati koolitushüvitist maksta meie liikmetele ka teiste ühingute esitatud koolitusarvete alusel,
3. kinnitati piirkonna juhtimise kord,
4. uueneva andmekaitseseadusega seoses vähendati registri juurdepääsuõigusi ja kinnitati vajalik regulatsioon.
Ühtlasi avasime arutelud mitmete uuenduste üle ja otsustasime avada ka põhikirja uuendamise arutelud. Oli töine ja konstruktiivne volikogu. 
 
Järgmine volikogu koosolek toimub juba 7.juunil EÕL kontoris. Kui sul on mõtteid, muresid või ideid, siis kirjuta meile