ENA

Avaleht
Usaldusisiku kool "Võidukad võimalused" alustab taas
Esmaspäev, 08 Veebruar 2016 13:29

Õdede liidu usaldusisikud alustavad veebruarikuus taas kooliteed, st jätkub ōdede liidu Usaldusisiku kool "Võidukad võimalused", mis võimestab meie usaldusisikuid olema igakülgseks toeks õdede liidu liikmetele nende töökohtadel.

Usaldusisikud on just need inimesed, kelle poole oma liikmed oma küsimuste ja mõtetega alati võivad pöörduda.

 

Õdede liidu usaldusisikud tervishoiuasutustes:
1. Põhja-Eesti Regionaalhaigla - Piret Mülner, piret.mylner@regionaalhaigla.ee 
2. Ida-Tallinna Keskhaigla - Erli Klink, erli.klink@itk.ee 
3. Tallinna Lastehaigla - marina.koroljova@lastehaigla.ee 
4. Tallinna Koolitervishoid - Annika Härmits, annika.harmits@gmail.com 
5. Medicum - Tiina Maltsev, tiina.maltsev@medicum.ee 
6. Koduõde OÜ - Jelena Aasloo, jelena.aasloo@medicum.ee 
7. Tallinna Hambapolikliinik - Katrin Toompuu, katrin.toompuu@hambapol.ee 
8. Tartu Ülikooli Kliinikum - Daisi Nõmmik, daisi.nommik@kliinikum.ee 
9. Tartu Linna Polikliinik ja Tartu Kesklinna Perearstikeskus - Siret Kuiv, siret76@hot.ee 
10. Pärnu haigla - Ene Elblaus, ene.elblaus@ph.ee 
11. Viljandi haigla - Ülle Kumm, yllek@vmh.ee 
12. Lõuna-Eesti Haigla - Karmen Raag, karmen.raag@leh.ee 
13. Põlva haigla - Eda Mudalomp, eda.mudalomp@polvahgl.ee 
14. Valga haigla - Linda Leks, lindaleks@hot.ee 
15. Jõgeva haigla - Svetlana Potasenkova, spotashenkova@gmail.com 
16. Rakvere haigla - Katrin Parv, katrin.parv@mail.ee 
17. Järvamaa haigla - Katrin Roosmaa, katrin.roosmaa@jmh.ee 
18. Kuressaare haigla - Aile Vellamäe, aile.vellamae@saarehaigla.ee 
19. Läänemaa haigla - Tatjana Otlot, tatjana.otlot@mail.ee 
20. Ida-Viru Keskhaigla - valentina.kartasova@ivkh.ee 
21. Diana Mäng - Rapla haigla, diana.mang@raplahaigla.ee 

Loe lisa...
 
Hooldustöötajate konverents 2016
Kolmapäev, 27 Jaanuar 2016 16:37

04. märtsil 2016 toimub Paide Kultuurikeskuses hooldustöötajate konverents "Tööstressiga toimetulek ja eneseabi".

Täpsem info SIIT

Konverentsile registreerimine 19. veebruarini meiliaadressil info@ena.ee või kuni kohti jätkub!

 
PRESSITEADE: Täna algavad tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised
Reede, 22 Jaanuar 2016 10:48
Pressiteade
22.01.2016
 
Täna algavad tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised
 
Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit alustavad täna tööandjate organisatsioonidega läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017–2018.
Tööandjaid esindavad haiglate liit, kiirabi liit ja perearstide selts. Tervishoiu korralduse ja rahastamise eest vastutajatena osalevad sotsiaalministeerium ja haigekassa.
 
Üks läbirääkimiste võtmeküsimusi on koormusstandardid. Praeguse olukorraga, kus töötajate nappuse tõttu on patsientide arv haiglas ühe õe või arsti kohta sageli ülemäära suur, ei ole rahul ei patsiendid ega tervishoiutöötajad. Ravi kvaliteedi ja patsientide ohutuse tagamiseks tuleb kehtestada personali ja haigete suhtarvu standardid.
 
„Mitme aasta uuringutulemustele toetudes oleme seisukohal, et patsiendikeskse õendusabi osutamiseks ei tohiks aktiivravis olla õel üle 8 ja hooldajal üle 12 patsiendi ööpäevas,“ ütles õdede liidu president Tiina Teder.
 
Personalistandardite väljatöötamise vajalikkuses lepiti kokku juba 2012. aastal, kuid see lepe on täitmata, kuna haiglate liit ei ole neist tegelikult huvitatud ning töö- ja terviseminister plaanib hoopis tervishoiusüsteemi töö intensiivsust veelgi suurendada ja haiglatöötajaid koondada.
 
Loe lisa...
 
EUROOPA ÕDEDE FÖDERATSIOONI PRESSITEADE
Kolmapäev, 20 Jaanuar 2016 22:06

EFN PRESS RELEASEheader

 
19 January 2016
  
 
Deadline for implementation of the modernised Professional Qualifications Directive reached! Make sure your National Nursing Legislation complies with the EU Directive!
 
The two years transposition period of the modernised Directive 2013/55/EU, amending the Directive 2005/36/EC, are now over, with the deadline of 18  January 2016  for the 28 EU Member States to implement it at national level.
  
Governing the free movement of several regulated, sectoral professions across the EU, including the nurses, the EFN lobbied hard to make sure that the interests and views of the nurses were taken into account in the modernisation process, knowing that the minimum education requirements for nurses responsible for general care should be reinforced in light of the current advancements in nursing, taking up health promotion and disease prevention, long-term care, community-based care, eHealth, patient safety, research and evidence-based practice. This lobby work positively resulted in the strengthening of the nurse education requirements (4600 hours over a minimum of 3 years), with the addition of a set of 8 nurse competences, which indicate that any future nurse will independently ensure the quality of nursing care. Analysing the quality of care in order to improve as general care nurses the clinical practice becomes a key competence! And it is clear from Article 31 the nursing profession in the EU has become legally and professionally strengthened. Now it is time for National Ministers to implement this EU legislation, if not, infringement procedures are the only option.
 
Loe lisa...
 
Endiste õdede tervishoidu toomine leevendab õdede põuda
Neljapäev, 14 Jaanuar 2016 13:05

Eesti Õdede Liit
Pressiteade
14.01.2016

 

Õdede liit: endiste õdede tervishoidu toomine leevendab õdede põuda

 

Täna Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis diplomeeritud 21 õde on esimene lend projekti "Õed tagasi tervishoidu" täiendkoolituse läbinud endistest õdedest, kes pärast kutseoskuste värskendamist taas rakenduse tervishoius leiavad.

 

"Kunagi õeks õppinute täiendkoolituse kaudu tervishoiusüsteemi tagasitoomine on kiire ja riigi jaoks ka väga soodne leevendus Eesti tervishoius valitsevale õdede põuale. Riik on andnud lootust toetada sarnast projekt edaspidigi, kuid samas on registrieksamit võimalik sooritada ka projektiväliselt. Julgustame huvilistel kindlasti õendusse tagasitulekule mõelda, sest iga lisanduv kolleeg on kulla hinnaga ning kunagi pole hilja tagasi pöörduda," ütles Eesti Õdede Liidu juhatuse liige Ester Öpik.

 

"Õed tagasi tervishoidu" projekti käigus pääses õppima 24 õde, soovijaid õppesse pääsemiseks oli 54. Läbitud koolitus oli neljakuuline ja selle tulemusel sooritasid õed registrieksami ning on nüüd kantud Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse, mis on eelduseks õigusele õena töötada.

 

Pärast registrieksamit on õel võimalik jätkata õpinguid kas tasemeõppes kõrghariduse omandamiseks, eriõe õppes neljal suunal: vaimse tervise õendus, terviseõendus, kliiniline või intensiivõendus või hoopis õendusteaduse magistriõppes Tartu Ülikoolis õenduspedagoogika või juhtimise erialal.

 

"Õenduse kasvanud roll ja prestiiž ning aastate vältel tasapisi paranenud töötingimused on eriala atraktiivseks muutnud ka neile, kes on vahepeal eriala vahetanud. Eesti tervishoiuasutustes on praegu täitmata 1000 õe ametkohta ja neist üle pooled asuvad Tallinnas," lisas Ester Öpik.

 

Euroopa Liidu riikide ja OECD maade kvaliteedistandardite võrdluses, kus hinnatakse õdede vajadust elanikkonna arvu järgi, on Eestis puudu kokku 4000 õde.

 
Õdede liit: õe ja patsiendi suhtarvud haiglas peaks olema fikseeritud
Kolmapäev, 13 Jaanuar 2016 15:51
Eesti Õdede Liit
Pressiteade
13.01.2016
 
Õdede liit: õe ja patsiendi suhtarvud haiglas peaks olema fikseeritud
 
Eesti Õdede Liidu täna kogunenud volikogu kiitis heaks õe ja patsiendi ning hooldaja ja patsiendi miinimum suhtarvud õendusteenuse kvaliteetseks osutamiseks. Õdede liidu hinnangul peaks haiglas olema ööpäevas keskmiselt vähemalt üks õde kaheksa patsiendi kohta ja vähemalt üks hooldustöötaja 12 patsiendi kohta ning suhtarvud tuleks fikseerida üleriigilises kollektiivlepingus. 
 
“2013-2015 Eesti haiglates läbi viidud uuring näitab, et enamiku erialade puhul ei kata Haigekassa planeeritud tööaeg tegelikult patsientide tervisliku seisundi raskusastmest tulenevat abivajadust. Tervishoiuteenuste kehtiva rahastamismudeliga ei ole võimalik rakendada tööle nii palju õdesid ja hooldajaid kui patsiendid tegelikult vajavad,” ütles Eesti Õdede Liidu president Tiina Teder.
 
Volikogus heakskiidetud suhtarvudeni jõudis Eesti Õdede Liit teiste arenenud riikide õendusabi kogemusi analüüsides ja Eesti haiglates tehtud uuringutele toetudes. Praegu võimaldab Haigekassa rahastatud tööaja komponent rakendada sisehaiguste osakonnas ühte õde 11 patsiendi kohta ööpäevas. Võrdluses teiste riikidega kehtib näiteks Austraalias sisehaiguste puhul standard üks õde seitsme patsiendi kohta ja Ameerika Õdede Ühingu standard sätestab sama eriala puhul suhtarvu üks õde nelja patsiendi kohta. 
Loe lisa...
 
Alustasime üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimiste protsessi
Kolmapäev, 06 Jaanuar 2016 18:37
Pöördusime koos arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliiduga haiglate liidu, kiirabi liidu, haigekassa ja vabariigi valitsuse poole ettepanekuga alustada läbirääkimisprotsessi uue üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2017-2018. Hetkel kehtib üleriigiline kollektiivleping kuni 2016. aasta lõpuni ning selle kohaselt on 2016. aastal õdede alamtunnitasu 5,50 eurot ja hooldustöötajatel 3,30 eurot.
 
Läbirääkimisprotsessi käivitamiseks esitasime ühise kollektiivlepingu projekti, milles on olulisel kohal tervishoiutöötajate töötasu- ning  töö-ja puhkeajaga seotud küsimused. Kollektiivlepingu projektiga tegime ettepaneku tõsta alamtunnitasud alates 01.01.2017 õdedel  6,45 euroni ja hooldustöötajatel 3,90 euroni ning alates 01.01.2018 õdedel 7,20 euroni ja hooldustöötajatel 4,30 euroni.
 
Esimest korda on tööandjate ja riigi esindajatega kavas läbirääkimistelaua taha koguneda 22. jaanuaril 2016. Õdede liitu esindavad läbirääkimismeeskonnas president Tiina Teder ning volikogu aseesimehed Airin Treiman-Kiveste ja Gerli Liivet.
 
Hoiame teid edasiste arengutega jooksvalt kursis ning loodame, et meil õnnestub pidada viljakaid läbirääkimisi ning sõlmida ootustele vastav kokkulepe.
 
 
Teaduskonverents 2015
Reede, 11 Detsember 2015 10:29

Teaduskonverents "Kvaliteetne õendusabi - võimatu või võimalik?" on edukalt toimunud. Konverentsi ettekannete sisukokkuvõtetega on võimalik tutvuda SIIN. Pildimeenutused konverentsist leiad SIIT

 
Õdede liit: riigi koondamisnõue teeb õdedest taas sekretärid
Neljapäev, 10 Detsember 2015 10:49
Riigi kavandatav kärpeplaan paneb sajad õed taas sekretäritööd tegema, jättes patsientide jaoks veel vähem aega, leiab Eesti Õdede Liidu president Tiina Teder.
 
«Tartu Ülikooli professor Raul-Allan Kiiveti uurimustöö näol on meil olemas tõenduspõhine faktiline materjal, et Eestis on täna puudu märkimisväärne hulk õdesid. Õdede puudus, järelkasvu suurendamine ja töö ümberkorraldamine õdede administratiivtööst vabastamiseks on olnud õdede liidu pidevaks aruteluteemaks tööandjatega,» märkis Teder.
 
«Oleme koostöös tööandjatega leidnud võimalusi võtta õdedelt sekretäri kohustused, andes need tööülesanded edasi tugipersonalile,» sõnas ta.
 
«Kindlasti ei ole arukas tervishoimeeskonna töökorralduses kaks sammu tagasi astuda ja õed suunata taas sekretäri- või assistenditööd tegema. Tugipersonal on üks osa toimivast tervishoiumeeskonnast, kes laiemas mõttes töötavad patsientide heaks. Täna on haiglates kõik pead loetud, ülesanded optimaalselt jagatud ega ole kedagi ülearu,» leiab Teder
Loe lisa...
 
Eesti Õdede Liidu kongressi deklaratsioon
Kolmapäev, 02 Detsember 2015 00:25

Eesti Õdede Liidu kongressi deklaratsioon

Vastu võetud 1. detsembril 2015

 

Eesti Õdede Liit on võtnud oma missiooniks toetada inimesi nii terviseprobleemide ennetamisel kui ka lahendamisel ning peab oma kohuseks aidata kaasa terviseedendusele ja tervishoiu arendamisele. Õdede ja hooldustöötajatena tegutseme patsiendi tervise nimel, kasutades kõiki võimalusi oma tegevuse, oskuste ja teadmistega rahvastiku tervisesse panustada.

 

Õendusabi moodustab märkimisväärse osa tervishoiuteenustest, kuid ebapiisav riiklik koolitustellimus ja jätkuv õdede väljaränne seavad ohtu Eesti tervishoiu elujõu. Euroopas toimuvate sündmuste foonil ei ole kindlus saada kiiresti kvaliteetset terviseabi üksnes heaolu ja turvatunde, vaid ka riigi julgeoleku küsimus, rääkimata võimekusest toime tulla erakorraliste olukordadega.

 

Eesti tervishoiusüsteem peab olema valmis ka olukordadeks, kui erakorralist abi peaks ootamatult vajama sadu patsiente. Valmisolekut nendeks olukordadeks ei taga üksnes voodikohtade olemasolu, vaid ka võimekus vajalikul hulgal õdesid tööle rakendada. Kahes haiglas vahetusi tegev õde ei saa kõigi töötajate erakorralisel väljakutsumisel olla tööl kahe inimese eest.

 

Eesti Õdede Liit kutsub vabariigi valitsust üles vaatlema tervishoiutöötajaid ja tervishoiusüsteemi kestlikkust riigi julgeoleku osana ning arvestama seda poliitilistes otsustes.

Loe lisa...
 
Eesti Õdede Liidu uueks presidendiks valiti Tiina Teder
Teisipäev, 01 Detsember 2015 18:25
Eesti Õdede LiitTiina
Pressiteade
1. detsember 2015
 
Eesti Õdede Liidu uueks presidendiks valiti Tiina Teder
 
Täna Tallinnas toimunud Eesti Õdede Liit kongressil valiti liidu uueks presidendiks senine juhatuse liige Tiina Teder. 2002. aastast Eesti Õdede Liitu juhtinud Ester Öpik loobus presidendiks kandideerimisest.
 
“Pean oluliseks jätkata õdede liidule omast initsiatiivikust tervishoiuvaldkonnas ning olla avatud ja usaldusväärnee partnerorganisatsioon, kes esindab võrdväärselt nii õendus- kui ka hooldustöötajaid,” ütles Eesti Õdede Liidu uus president Tiina Teder.
 
 
“Õdede puudus ja suur töökoormus Eesti tervishoiuasutustes ohustab Eesti tervishoiusüsteemi ja tervishoiuteenuste kvaliteeti. Peame jõudma mõistlikule kokkuleppele õdede ja hooldustöötajate töökoormuse osas, see on sama tähtis kui
õendus- ja hooldustöötajate järjepidev alamtunnitasu tõus,” lisas Tiina Teder. 
 
Tiina Teder oli ainus kandidaat Eesti Õdede Liidu presidendi kohale.
 
“Tunnen kogu organisatsiooni nimel heameelt, et pikaajaline õdede liidu president Ester Öpik nõustus kandideerima liidu juhatusse ning panustab oma kogemuste ja teadmistega edaspidigi Eesti Õdede Liidu töösse,” ütles Tiina Teder.
 
Loe lisa...
 
Õdede Liidu volikogu toimus 29. oktoobril Viljandis
Reede, 06 November 2015 17:51

Volikogul osales 14 piirkonnajuhti. Kutsutud olid ka õdede liidu erialaseltsingute juhid.Tiina volikogu

Volikogus käsitleti järgmisi teemasid:

EÕL kongressiga seonduv

Muud aktuaalsed teemad

Õdede Liidu kongress toimub 1. detsembril Tallinnas algusega kell 12.00

Õdede Liidu kongressil antakse ülevaade organisatsiooni tegevusest viie aasta lõikes, Õdede Liidu kongress valib endale järgnevaks viieks aastaks uue presidendi. Kongressile järgneval volikogul valib EÕL volikogu endale järgnevaks tööperioodiks volikogu esimehe ja kinnitab EÕL juhatuse liikmed.

 

Eesti Õdede Liidu presidendi kandidaadiks esitatati volikogule Tiina Teder, teisi kandidaate ei esitatud.

Tiina Teder on olnud pikalt Tartumaa piirkonna juht, õdede liidu volikogu esimees ja käesoleval hetkel on keskjuhatuse liige. Tiina Teder tutvustas volikogule lühidalt oma visiooni presidendina. Presidendi kandidaadi elulookirjeldusega on võimalik tutvuda SIIN.

Otsustati kinnitada EÕL presidendi kandidaadiks Tiina Teder

Loe lisa...
 
Tallinna ja Harjumaa õdesid asub juhtima Gerli Liivet
Teisipäev, 27 Oktoober 2015 21:15

Eesti Õdede Liit12045477 1119253281425796 2260963162423248205 o
Pressiteade
27. oktoober 2015

 

Tallinna ja Harjumaa õdesid asub juhtima Gerli Liivet

Õdede Liidu Tallinna ja Harjumaa piirkondlik ühendus valis täna oma juhiks Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõu Gerli Liiveti, kes juhib organisatsiooni järgmised viis aastat.

 

Tallinna ja Harjumaa piirkondlikku ühendusse kuulub 1390 õde ja õendustöötajat erinevatelt erialadelt ja tervishoiuasutustest. „Õdede Liidu suurima piirkonnana, mis hõlmab lisaks haiglate ja pereõdedele tervishoiukõrgkooli õppejõude, samuti koolitervishoiu ja koduõenduse õdesid, on meil võimalus kaasa aidata kõigi Eesti inimeste tervisekäitumise parendamisele ning siduda meie rohkearvulise kutseala esindajad veelgi tugevamaks organisatsiooniks," ütles Gerli Liivet.

 

„Piirkondliku ühenduse ülesandeks on seista õdede õiguste eest ja aidata kaasa kutseala arengule. Pidev enesetäiendamine, terviseteadlikkuse programmide algatamine ning Õdede Liidu piirkondlike ning erialaste ühenduste suurem koostöö aitavad kaasa õdede jaoks oluliste küsimuste kuuldavaks tegemisele ühiskonnas," lisas ta.

Loe lisa...
 
Eesti saab sel aastal juurde üle 400 õendustöötaja
Kolmapäev, 17 Juuni 2015 18:25

Pressiteade

Eesti Õdede Liit

17.06.2015

 

Eesti saab sel aastal juurde üle 400 õendustöötaja

Sel nädalal saavad diplomi Tallinna ja Tartu tervishoiukõrgkooli lõpetavad õed ja õendustöötajad, koos veebruaris lõpetanutega on Eesti saanud sel aastal juurde üle 400 õe, kes asuvad tööle haiglatesse ja perearstikeskustesse.
Esmakordselt saavad kutsediplomi erivajadustega laste hoidjad.

 

"Eestis on suurim puudus eriõdedest ehk intensiivravi õdedest, samuti erakorralise meditsiini ja kiirabiõdedest. Väga suur on vajadus vaimse tervise - eriti laste vaimse tervise - õdede järel, kuna laste vaimne tervis on riiklik prioriteet. Piirkondlikult on kõige rohkem õdesid vaja Tallinnasse," ütles Õdede Liidu president Ester Öpik.

 

"Arvestades, et Eestis on puudu 4000 õde ning aastas lahkub tööle välismaale paarsada õde, ei taga 400 tervishoiukõrgkoolide lõpetajat aastas jätkusuutlikku järelkasvu. Õendusüliõpilaste vastuvõtu suurendamine aitaks õdede põuda mõne aastaga leevendada," ütles Öpik.

Loe lisa...
 
Õdede Liit toetab esimeste haiguspäevade hüvitiste maksmist
Neljapäev, 21 Mai 2015 15:28

Pressiteade

Eesti Õdede Liit

21.05.2015

 

Õdede Liit toetab esimeste haiguspäevade hüvitiste maksmist

Õdede Liit toetab Ametiühingute taotlust taastada haigushüvitise maksmine esimese kolme haiguspäeva eest, mida praegu Haigekassa ei kata.

 

„Sügis-talvised viiruste- ja külmetushaiguste puhangud põhjustavad igal aastal Eestis 100 000 kuni 150 000 inimese haigestumise. Olukorraga, kus inimestel ei ole võimalik rahalistel põhjustel koju jääda ning nad lähevad haigena tööle kaasneb suur risk nii nende endi kui ka kaastöötajate tervisele," ütles Õdede Liidu president Ester Öpik.

 

Õdede Liit on kompenseerinud oma liikmetele saamata jäänud esimeste päevade haigushüvitist alates praegu kehtiva haiguhüvitise maksmise korra algusest 2009. aastal.

Loe lisa...
 
Ester Öpiku kõne rahvusvahelise õdede päeva konverentsil "Hea õendusabi õiglane hind"
Esmaspäev, 18 Mai 2015 14:28

Head kolleegid, lugupeetud külalised!ester

 

Õdede ja õenduse kohta on öeldud, kes päästab ühe elu, on kangelane, kes päästab sada elu, on õde.

Õdede pühendumust ja kutsega kaasnevat isetut hoolivust peavad loomulikuks nii patsiendid, kolleegid kui ka õed ise. Õe amet valitakse reeglina soovist inimesi aidata, teha tööd, millest on kasu paljudele, pühenduda valitud erialale. Rahvusvahelise Õdede Nõukogu selle aasta õdede päevale antud teema: „Hea õendusabi õiglane hind" – esitab küsimuse: Kas hoolivusel on hind? Kuidas hoolt ja pühendumust mõõta ? Veel enam ‒ kas saame hoolivusele külge panna hinnalipiku?

 

Eestis oleme arendanud nüüdisaegsel rahvusvahelisel tasemel õendusabi taasiseseisvumise esimestest päevadest alates. Täna on tervishoiukõrgkoole ja Tartu Ülikooli õendusteaduseosakonda lõpetavate õdede valmisolek kanda vastutust ja rääkida kaasa nii töökorraldust kui ka tervishoiu arengut puudutavates küsimustes kordi suurem, kui paarkümmend aastat tagasi.

 

Loe lisa...
 
Suvekool "Pärimusrevolutsioon"
Kolmapäev, 29 Aprill 2015 10:12

11.-12. juulil toimub õdede liidu traditsiooniline suvekool, mis sel aastal toimub Võrtsjärve ääres pärimuslikus võtmes "Pärimusrevolutsioon". Täpsem info programmi ja registreerimise kohta SIIT

Registreerimine toimub kuni 3. juunini!

 
Pöördumine MTÜ Sinu Õde poolt
Neljapäev, 26 Veebruar 2015 13:58

Head liikmed!

 

Edastame Teile kaasa mõtlemiseks MTÜ Sinu Õde pöördumise.

Olgem aktiivsed ja andkem oma panus!

 

Eesti Õdede Liidu juhatus

 
Õdede Liit: õenduse areng on toonud õendusabi patsientidele lähemale
Neljapäev, 05 Veebruar 2015 19:20

Eesti Õdede Liit

PRESSITEADE

05.02.2015

 

Õdede Liit: õenduse areng on toonud õendusabi patsientidele lähemale

 

Õdede Liidu hinnangul on õenduse areng viimastel aastatel toonud abi patsientidele lähemale, pereõdede õiguste täiendav suurendamine aitaks leevendada Riigikontrolli auditis välja toodud kitsaskohta iseseisva statsionaarse õendusabi ehk endise nimetusega hooldusravi korraldamisel.

 

„Õendusabi kui terviku areng ei ole toppama jäänud, küll nõustume, et õendushaiglates pakutav iseseisev statsionaarne õendusabi pole elanikkonna vajadustega seni veel kooskõlas. Õe roll on tänapäeval iseseisvam kui varem, sisaldades lisaks raviprotseduuridele patsiendi ja tema pereliikmete nõustamist ja abistamist. Eesti õdede kvalifikatsioon on kõrgem kui aastakümneid tagasi. Riigikontrolliga tuleb nõustuda selles, et nõudlus iseseisvate õendusteenuse järel on kõrge, samas on Eestis õdesid puudu ning õendus- ja hooldusabi kasutamine pole piisavalt täpselt reguleeritud," ütles Õdede Liidu president Ester Öpik.

Loe lisa...
 
Riiklik kollektiivleping
Reede, 09 Jaanuar 2015 16:48

Tervishoiutöötajate liidud sõlmisid 19.12.2014 riikliku kollektiivlepingu, millega saab tutvuda SIIN

 
AVALIK KIRI VALITSUSELE
Neljapäev, 16 Oktoober 2014 09:02

AVALIK KIRI VALITSUSELE

 

Õed: kuldaväärt abi andjad                                                                                                                                      nr.1.1-04/ 311
                                                                                                                                                                                 14.10.2014Eestis on õdesid puudu – seda on tõestanud uuringutega Tartu Ülikooli professor Raul Allan Kiivet, arvutused

Sotsiaalministeeriumi arengukavades kui ka praktikas täitmata ametikohad.

 

Haiglad muutuvad järjest paremini varustatud tehnikakeskusteks, kus ka patsiendi "elamistingimused" muudkui paranevad. Samaaegselt

kestab tervishoiutöötajate töötasude vaidlus, haigekassa rahastusprognoosid on kehvad, eriarstiabi mahtu vähendatakse, ehk teenuste

pakkumist samuti. Tervishoiutöötajaid kutsutakse mõistlikkusele, ehk mitte küsima nii palju raha töötasu tõusuks, kuna

majandusprognoos seda ei võimalda ning haigekassas raha selleks pole. Pikemaajalisem perspektiiv on ebakindel ja seega lükatakse

haigekassa reservide kasutuselevõttu edasi. Filosoofiliselt on kõik õige. Tervishoiusüsteem töötab ju siiani patriootide ja entusiastide toel,

miks siis mitte nüüd enam?

Loe lisa...
 
Ester Öpiku kõne tervishoiutöötajate foorumil "Kuldaväärt abi"
Kolmapäev, 10 September 2014 11:01

Kuldaväärt abi avalöök                        Ester foorum

9. september 2014 Tallinnas

 

Austatud minister, head kolleegid!

 

Mis teie arvate, kas raskem on abi küsida või abi anda?

Abi andmine on õendusala töötajatele loomulik töö osa. Meie töö olemus ongi abistada patsienti või kolleegi. Kas see, et meile on abistamise eest palk ette nähtud, muudab abi kohustuseks? Ma tunnen päris paljusid õdesid, aga ei tea kedagi, kes oleks õetöö valinud selle pärast, et väärikat töötasu saada. Sellesse ametisse tullakse võib-olla ka huvi pärast, aga jäädakse kutsumusest.

 

Aga kuidas on abi küsimisega, head kolleegid? Kas te palute kerge südamega abi oma kolleegilt, kes on lõpetamas pikka ja kurnavat vahetust ja pärast seda ootab veel kodus koolitööga abi vajav laps või, mis seal salata, teinekord ka lisatöö. Ega kerge südamega abi ei küsi, aga küsimata ka ei jäta, kui patsiendi aitamiseks on kolleegi tuge vaja.

 

Loe lisa...
 
Õdede foorum keskendus vajadusele õdede arvu suurendada
Teisipäev, 09 September 2014 20:06

Eesti Õdede Liit,

Tervishoiutöötajate Kutseliit

Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Pressiteade

9.09.2014

 

Täna Põhja-Eesti Regionaalhaiglas korraldatud kampaania „Kuldaväärt abi“ avaüritus keskendus vajadusele õe ametit enam väärtustada ning õdede arvu suurendada.

Loe lisa...
 
"Kuldaväärt abi" kampaania väärtustab õetööd
Esmaspäev, 08 September 2014 12:22

Eesti Õdede Liit, EestiTervishoiutöötajate Kutseliit ja EestiTervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Pressiteade

8.09.2014

 

Teisipäeval, 9. septembril kell 12 alustavad Eesti Õdede Liit, Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit kampaaniat „Kuldaväärt abi“ tervishoiutöötajate foorumiga Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kuhu oodatakse pea 500 õde, ämmaemandat ja teisi õendustöötajaid.

 

Loe lisa...
 
Suvekool "Siin me oleme" Saaremaal
Teisipäev, 15 Juuli 2014 12:09

 

2014-07-15 suvekool

 

Traditsiooniline suvekool tõi ka tänavu kokku arvukalt õdede liidu liikmeid ning sedakorda südasuvisele Saaremaale inspireerituna teemast "Siin me oleme". Põnevates töötubades ammutasime teadmisi ja õppisime üksteiselt. Filmilikult kaasahaaravad tegevused pakkusid lusti kaheks päevaks.

 

Piirkondadevahelises mõõduvõtmises jäi seekord kindlalt peale Valgamaa.

 

Suur tänu suvekooli korraldajatele, saarlastele, ning kohtumiseni juba järgmisel suvel Viljandimaal! Rikkaliku pildimaterjali suvekooli tegemiste kohta leiad meie FB lehelt.

 

 
Täna tunnustati parimaid usaldusisikuid
Neljapäev, 19 Juuni 2014 19:17

 

Täna tähistati Tallinnas pidulikult  XIII usaldusisikupäeva, kus tänati ja tunnustati ka parimaid usaldusisikuid.

Ametiühingute keskliidu tunnustuse pälvisid ka meie 51st tublist usaldusisikust kolm: Läänemaa piirkondliku ühenduse juht ja Läänemaa haigla usaldusisik Tatjana Otlot, Tartu Ülikooli Kliinikumi anesteesia- ja intensiivravikliiniku usaldusisik Janika Hein ja Ida-Tallinna Keskhaigla usaldusisik Erli Klink.

 

ETTALi usaldusisikutest tunnustati parimana Tallinna Lastehaigla usaldusisikut, Kristi Pedakut.

Palju õnne ja suur tänu!

 

Vaata fotomeenutust sellest meie FB lehel

 

 
Õdede liit: keeleõppe kehv kvaliteet kahjustab õendust
Neljapäev, 05 Juuni 2014 10:46


Eesti Õdede Liit
Pressiteade
5.06.2014
Õdede liit: keeleõppe kehv kvaliteet kahjustab õendust Eesti Õdede
Liidu hinnangul kahjustab eesti keele õppe kehv kvaliteet vene emakeelega õdede konkurentsivõimet ja võib sundida ebapiisavalt riigikeelt oskavaid õdesid tervishoiusektorist lahkuma.

 

Loe lisa...
 
Õdede liit panustab venekeelsete õdede arengusse
Neljapäev, 13 Veebruar 2014 13:08

 

Eesti Õdede Liit teadvustab Ida-Virumaa õdede täiendava keeleõppe vajadust ning panustab järjekindlalt venekeelsete õdede professionaalsesse arengusse.

"Õdede liitu kuulub üle 250 õe Ida-Virumaalt, kelle professionaalsuse tõstmiseks ja sealhulgas keeleoskuse parandamiseks oleme välja töötanud eraldi tegevuskava. Eestikeelsed loengud ja koolituspäevad Ida-Virumaal, venekeelsete õdede kaasamine Tallinnas ja Tartus toimuvatele koolitustele ning nn töökümblus eestikeelses töökeskkonnas aitab tugevdada Ida-Viru õdede ametialaseid oskusi ning ühtlasi aitab tõsta ka eesti keele taset," ütles Eesti Õdede Liidu asepresident Tiiu Kõrran.

Loe lisa...
 
Teaduskonverentsi kokkuvõtted
Neljapäev, 21 November 2013 10:34

 

2013-11-21 teaduskonverentsi kokkuvotted22. novembril toimus Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonna ja Eesti Õdede Liidu ühine teaduskonverents "Tõendid praktikasse - patsiendi ja tema lähedaste vajadused õendusabis".  Seekordne konverents keskendus patsientide ja nende lähedaste kogemustele ja vajadustele ning otsis võimalusi neid õendusabi osutamisel paremini arvestada. Õdede liit tunnustas konverentsil ka tublimaid magistrante panuse eest õendusteadusliku uurimistöö arendamisel.

Kõigi nende jaoks, kes mingil põhjusel konverentsil osaleda ei saanud või küll osalesid, ent sooviks mõnda ettekannet meenutada,  jagame nii suuliste- kui posterettekannete kokkuvõtteid siin.